گام بسیار مهم بشر در کشف ذرات بنیادی هستی !!!

سخنگوی یکی از دو آزمایش مستقل تجربی که در Tevatron انجام شده، می گوید: "داده های ما به طور قطع یک نقطه نظر قدرتمند درباره اثبات وجود بوزون هیگز هستند. اما هنوز برای تایید و تصدیق این کشف، نیازمند انتشار نتایج آزمایشات LHC (ذره کوب بزرگ) در اروپا هستیم."

اهمیت ذره خدا به این دلیل است که با یافتن آن، می توان منشاء جرم را توضیح داد، که یکی از مهمترین سوالات فیزیکدان ها برای درک و فهم شیوه کار جهان فعلی است. این ذره در واقع پاسخی به بسیاری از سوالات بنیادی درباره جهان هستی است. محققان سرن می گویند که اکنون داده های کاملا کافی برای نشان دادن جای پای ذرات بوزون هیگز را در اختیار دارند.

البته کشف ذرات بوزون هینگز قرار نیست که زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه کمک خواهد کرد تا زیربنای جهان هستی را به درستی توضیح دهیم. این کشف می تواند مدل های استاندارد فیزیکی را که برای توضیح دلیل جرم داشتن ذرات بنیادی استفاده می شوند، تایید کند.

نتایج به دست آمده از Tevatron حاصل دو آزمایش متفاوت است که پیشنهاد می کنند اگر ذره بوزون هینگز وجود داشته باشد، می تواند جرمی حدود ۱۱۵ تا ۱۳۵ گیگا الکترون ولت داشته باشد. یعنی چیزی بیش از ۱۳۰ برابر جرم پروتون! Luciano Ristori از فیزیک دانان آمریکایی می گوید: "پیدا کردن چهره دوست تان در یک استادیوم ورزشی از میان ۱۰۰هزار تماشاچی، ساده تر از جستجو به دنبال ذرات هیگز-مانند در میان ترلیون ها برخورد میان اتمی است.

حال نگاه ها به دستگاه ۱۰ میلیارد دلاری اروپایی است که میان مرز فرانسه و سوئیس با در اختیار داشتن بزرگترین و قدرتمندترین ذره شکن دنیا، بتواند God‪'‬s Particle را بالاخره پیدا کند. Sergio Bertolucci مدیر تحقیقات و محاسبات سرن ماه گذشته گفته بود: "اطلاعاتی که ما اکنون در دست داریم، دو برابر بیشتر از سال گذشته است. این داده ها کافی به نظر می رسند تا بدانیم آنچه در سال ۲۰۱۱ اثراتش را مشاهده کردیم، هنوز درست و به جاست یا از بین رفته است. اکنون زمان بسیار حساس و سرنوشت سازی است." لطفا تا باز شدن کامل عکسها شکیبا باشید
در صورتی که هر یک از عکسها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture و یا Reload Imageرا انتخاب کنید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


-
برخورددهنده بزرگ هادرونی از منظر ارقام

برخورددهنده بزرگ هادرونی بزرگترین شتاب‌دهنده جهان است، یک ماشین صنعتی عظیم که به برخورد پروتون‌ها به یکدیگر برای کشف ذرات زیراتمی کوچکتر می‌پردازد. با شلیک مستقیم دو پرتو متضاد پروتون به یکدیگر در سرعتی نزدیک به سرعت نور، ‌برخورددهنده هادرونی می تواند آنها به تکه‌هایی خرد کرده و از آشکارسازهای عظیم خود برای بررسی آنها برای نشانه‌هایی از اجزای سازنده جهان استفاده کند.

در میان این تکه‌ها ممکن است ذره گریزان بوزون هیگز باشد که تصور می‌شود جرم تمام ماده جهان را تامین می‌کند. سایت تلگراف در گرماگرم اخبار داغ مشاهده شواهد قوی بر وجود این ذره اسرارآمیز توسط دانشمندان سرن به ارائه حقایق و ارقامی در مورد این برخورددهنده پرداخته که از سوی آزمایشگاه سرن در ژنو تامین شده است.

26.565 کیلومتر: دور دقیق حلقه عظیمی که پرتوهای پروتون‌ها از درون آن شلیک می‌شوند.

9300:
تعداد آهنرباهای مورد استفاده برای هدایت پرتوها از میان تونل

271.3 درجه سانتیگراد:
دمای هر آهنربا که با استفاده از نیتروژن مایع و هلیوم سرد شده‌اند. سیستم خنک‌کننده برخورددهنده بزرگ هادرونی به عنوان بزرگترین فریزر دنیا شناخته شده است.

11245:
تعداد دفعاتی که هر کدام از چند تریلیون پروتون درون یک پرتو یک مدار برخورددهنده را در هر ثانیه تکمیل می‌کنند. این بدین معنی است که آنها با 99.999991 درصد سرعت نور حرکت می‌کنند.

هیچ چیز:
چیز دیگری که درون این شتاب‌دهنده وجود دارد. برای اجتناب از برخورد پرتوهای پروتون با مولکولهای گاز، آنها از درون یک خلاء فوق بالا شلیک می‌شوند که مانند فضای خارجی خالی است.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


/ 0 نظر / 18 بازدید