الفبای زندگی

 


 

 

ج: جسارت برای ادامه زیستن
چ: چاره اندیشی برای
گریز از گرداب اشتباه

ح:

حق شناسی برای تزکیه نفس
خ:

خودداری برای تمرین استقامت
د:

دور اندیشی برای تحول تاریخ
‌ذ:

ذکر گوپی برای اخلاص عمل
ر: رضایت مندی برای احساس شعف
ز: زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها
ژ:

ژرف بینی برای شکافتن عمق دردها
س:

سخاوت برای گشایش کارها
ش:

شایستگی برای لبریز شدن در اوج
ص: صداقت برای بقای دوستی
ض:

ضمانت برای پایبندی به عهد
ط:

طاقت برای تحمل شکست
ظ:

ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در
صدف
ع:

عطوفت برای غنچه نشکفته باورها
غ:

غیرت برای بقای انسانیت
ف: فداکاری برای قلب های دردمند
ق:

قدر شناسی برای گفتن ناگفته های دل
ک: کرامت برای نگاهی از سر عشق
گ:

گذشت برای پالایش احساس
ل: لیاقت برای تحقق امیدها
م:

محبت برای نگاه معصوم یک کودک
ن:

نکته بینی برای دیدن نادیده ها
و:

واقع گرایی برای دستیابی به کنه
هستی
ه:

هدفمندی برای تبلور خواسته ها
ی: یکرنگی برای گریز از تجربه دردهای
مشترک/ 1 نظر / 27 بازدید
همکلاسی

مرسی اقای سالارپور