اتاق مشاعره

 

ایندفه آروم آرمو آومدم که تو تاپیک(!) کسی نرفته باشم (اصلا منظورم تاپیک شعر و شاعری و مشاعره ی خانم عوض پور نیست ها زبان)

اومدم بگم ما هم یک اتاق مشاعره درست کردیم و قصد رقابت با هیچ مدل داخلی و خارجی و چینی!!!!!!!!!!!!! رو نداریم

بدین وسیله از خانم عوض پور کمال عذر خواهی را داریم که از طرح ایشان بودن اجازه کپی برداری نمودیم عینک

ورود به اتاق مشاعره

/ 0 نظر / 20 بازدید