حداوندا

 

خدایا 

بگذار هرکجا تنفراست بذرعشق بکارم

 

هرکجا آزادگی هست ببخشایم

 

وهر کجا غم هست شادی نثار کنم

 

الهی توفیقم ده که بیش ازطلب همدلی همدلی کنم

 

بیش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم

 

زیرا در عطا کردن است که ستوده می شویم

 

و در بخشیدن است که بخشیده می شویم

 

                                                        دکترشریعتی

/ 0 نظر / 20 بازدید