شیخ بهایی

 

 

امان از شر زبان مردم ” از شیخ بهایی  

 

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا  

 

اگر بسیار کار کند، می‌گویند احمق است !

 

اگر کم کار کند، می‌گویند تنبل است!

 

اگر بخشش کند، می‌گویند افراط می‌کند!

 

اگر جمعگرا باشد، می‌گویند بخیل است!

 

اگر ساکت و خاموش باشد می‌گویند لال است!! 

 

اگر زبان‌آوری کند، می‌گویند ورّاج و پرگوست
..!

اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند می‌گویند ریاکاراست!!!

 

و اگر نکند میگویند کافراست و بی‌دین …..!! 

لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد

و جز ازخداوند نباید ازکسی ترسید.

پس آنچه باشید که دوست دارید.

 

شاد باشید ؛

 

مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود

/ 0 نظر / 23 بازدید