محرم...

حسین

امروز محرم را با نام ویاد تو لبیک می گویند که یادآور پیروزی خون برشمشیری.                                                          

ای سالار شهیدان قلم عشق به شوق تو بر صحن دل نام زیبایت را حک می کند وزمانی که نام زیبایت درقصر استخوانی سینه ام جای گرفت وحریم  کربلا، کعبه ی وجودم شد، آن وقت است که هر لحظه فکریاد تورا زنده کند دل نیزنامت را ازعمق وجودش فریاد می زند.

یا حسین این دلیست که نقاب عاشقی بر چهره ومهرسبز یاحسین را برصفحه ی سرخش زده است تااشک چشم صحن دل را صفایی دگر بخشد.یا حسین زمانی که نظاره گر رقص بالهای کبوتران در حریم با صفایت هستم به خود می گویم :ای کاش این کبوتران در روزعاشورا بالهای پرمهرشان را حصاری برای حریم اسرای کربلا قرار داده بودند.

یاحسین اینها حرفهای دل شیدایی است که بی تاب هرم نفسهای توست وکالبدبی روحش درانتظار نیمه نگاهی از جانب تو.

                                                    پس به امید نیمه نگاهی از جانب تو

/ 1 نظر / 6 بازدید
hامیر

بیایید در ماه محرم زنجیر نزنیم...! اما زنجیر از پای آزاد مردان و آزاد زنان باز کنیم سینه نزنیم...! اما سینه دردمندی را از غم و آه پاک کنیم اشکی نریزیم...! اما اشک از چهره مظلومی پاک کنیم آنوقت با افتخار بگوییم: با آزادگان جهان همراهیم. همین!!! ...