عکس های خنده دار از سوژه های وطنی

آموزش جالب غذا خوردن به گربه ها (عکس)

آموزش جالب غذا خوردن به گربه ها (عکس) www.taknaz.ir

http://www.iranfars.ir/images/1/seperate2.jpg

التماس یک شلوار به صاحبش (عکس)


التماس
 یک شلواربه صاحبش (عکس) www.taknaz.ir

http://www.iranfars.ir/images/1/seperate2.jpg


هندی ها هم عجب کارهایی انجام میدن !!+ تصاویر

این سر هست یا جرثقیل ...!


هندی ها هم عجب کارهایی انجام میدن !!+ تصاویر www.taknaz.ir

http://www.iranfars.ir/images/1/seperate2.jpg


صندلی توالت دار برای اتومبیل اختراع شد (عکس)


چینی ها باز هم کارهای عجیب انجام دادن و برای صدنلی ماشین توالت هم گذاشتن !

چینی ها صندلی توالت دار برای اتومبیل اختراع کردن (عکس) www.taknaz.ir

http://www.iranfars.ir/images/1/seperate2.jpg

تصویر جالب و فوق العاده از خطای دید !تصویر جالب و فوق العاده از خطای دید  ! www.taknaz.ir

 
 ترول های بامزه و دیدنی
ترول به مجموعه شخصیت های با مزه ای گفته میشود که با ترکیب آنها واقعیت های خنده دار و جالبی خلق میکنند!

ا