من سرم تو کار خودم بود

 

 


 

من سرم تو کار خودم بود

بعد یه روز یکی رو دیدم

http://s1.picofile.com/file/6749873238/2.jpg

اون این شکلی بود

http://s1.picofile.com/file/6749875250/3.jpg

من یه کادو مثل این بهش دادم

http://s1.picofile.com/file/6749879274/5.jpg

وقتی اون کادومو قبول کرد اینجوری شدم

http://s1.picofile.com/file/6749881286/6.jpg

ما تقریبا همه شبها باهم گفتگو میکردیم

http://s1.picofile.com/file/6749882292/7.jpg

وقتی همکارام منو با اون تو اداره دیدن اینجوری بهمون نگاه میکردن

http://s1.picofile.com/file/6749883298/8.jpg

منم اینجوری بهشون جواب میدادم

http://s1.picofile.com/file/6749885310/9.jpg

اما اون روز ولنتاین یه گل رز مثل این داد به یکی دیگه

http://s1.picofile.com/file/6749889334/10.jpg

ومن اینجوری بودم

http://s1.picofile.com/file/6750159954/11.jpg

بعدش اینجوری شدم

http://s1.picofile.com/file/6750160960/12.jpg

http://s1.picofile.com/file/6750161966/13.jpg

احساس من اینجوری بود

http://s1.picofile.com/file/6750163978/14.jpg

بعد اینجوری شدم

http://s1.picofile.com/file/6750165990/15.gif

بله ....آخرش به این روز افتادم

http://s1.picofile.com/file/6750167002/16.jpg

پدر عاشقی بسوزه هههههههههه

 

http://s1.picofile.com/file/6750169014/17.jpg

هی!!!