آیا می دانستیدقلب انسان میتواند خون را ۱۰ متر به بیرون پرتاب کند

آیا می دانستیدمتداولترین نام در دنیا محمد است

آیا می دانستیدزبان قویترین ماهیچه در بدن است

آیا می دانستیدروز تولد شما حداقل با ۹ میلیون نفر دیگر یکی است

آیا می دانستیدستاره دریایی مغز ندارد

آیا می دانستیدزنان تقریبا ۲ برابر مردان چشمک میزنند

آیا می دانستیدشما نمیتوانید با حبس کردن نفستان خودکشی کنید

آیا می دانستیدانسانهای راست دست به طور میانگین ۹ سال بیش از چپ دستها عمر میکنند

آیا می دانستید لئوناردوداوینچی قیچی را اختراع کرد

آیا می دانستیددرآمد مایکل جوردن از کمپانی نایک، بیش از درآمد تمام کارکنان این کمپانی در کشور مالزی است

آیا می دانستیدهیچ کلمه ای در زبان انگلیسی با کلمه month هم قافیه نمیشود

آیا می دانستیدمورچه ها بعد از مرگ در اثر سم پاشی به پهلوی راست میافتند

آیا می دانستیدهر انسانی در طول زندگیاش به طور میانگین ۸ عنکبوت را در حال خواب میخورد

آیا می دانستیدگربه ماهی بیش از ۲۷۰۰۰ عضو چشایی دارد

آیا می دانستیدکشتی ملکه الیزابت دوم بابت هر گالون سوختی که میسوزاند فقط ۱
۵ متر حرکت میکند

آیا می دانستیدصندلی الکتریکی را یک دندانپزشک اختراع کرد

آیا می دانستید که خوک*ها به دلیل فیزیک بدنی قادر به دیدن آسمان نیستند؟


آیا می دانستیدکه فندک قبل از کبریت اختراع شد؟

آیا می دانستیدکه سالانه ۴ هزار نفر غیر سیگاری در اثر همنشینی با افراد سیگاری به سرطان ریه مبتلا شده و جان می سپرند؟

آیا می دانستیدکه در زیمبابوه از هر ۵ نفر یکی مبتلا به بیماری ایدز است؟

آیا می دانستیدکه در سوید سالیانه از ۹ میلیون جمعیتی که دارد فقط ۱۷۰۰ نفر می میرند؟

آیا می دانستیدایران به سی کشور جهان تسهیلات نظامی صادر می کند؟

آیا می دانستیدکه تقریبا ۶۵ درصدوزن انسان را اکسیزن تشکیل میدهد؟

آیا می دانستیدکه هر ۱۳ دقیقه یک کتاب جدید در امریکا منتشر میشود؟

آیا می دانستیدکه حد متوسط مطالعه کتاب در بین ایرانیان ۳ دقیقه در سال است

آیا می دانستیدکه رشد تعداد ماشینها در جهان سه برابر رشد جمعیت انسانهاست

آیا می دانستیدکه از جمعیت ۶ میلیاردی جهان ۵/۱ میلیارد نفر از اب اشامیدنی محرومند و ۶/۱ میلیارد نفر به برق دسترسی ندارند

آیا می دانستیدکه سرطان سینه چنانچه در مراحل اولیه باشد حتی با ماموگرافی نمیتوان پی به وجود ان برد مگر اینکه چند سال از رشد ان گذشته باشد؟ بد نیست بدانید مصرف لیمو

ترش از ابتلا به بیماری سرطان سینه جلوگیری می کند

آیا می دانستیدکه در ایران سالانه ۲۸ هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند ، این امار در جهان یک میلیون دویست هزار نفر میباشد که نود در صد ان مربوط به کشورهای جهان سوم میباشد

آیا می دانستیدکه در هر دقیقه نسل یک موجود زنده در جهان منقرض می شود

آیا می دانستیدکه مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند

آیا می دانستیدکه بیشتر هواپیماها صندلی شماره ۱۳ را ندارند

آیا می دانستیدکه اثر سیب در بیدار نگهداشتن افراددرشب بیشتر از قهوه و کافین است

آیا می دانستیدکه ۵۵درصدسوانح هوایی در زمان نشستن هواپیماو۳۰درصد در هنگام برخاستن هواپیما رخ می دهد

آیا می دانستیدکه در تایوان بشقاب های گندمی درست میشودوافراد بعد از خوردن غذابشقاب هایشان را هم می خورند

آیا می دانستیدکه گوش و بینی درتمام طول عمر انسان در حال رشد می باشند و بزرگتر می شوند

آیا می دانستیدکه آب دریا بهترین ماسک زیبایی پوست می باشد

آیا می دانستیدکه اولین مردمانی که نخ را کشف کردند وموفق به ریسیدن ان شدند ایرانیان بودند

آیا می دانستیدکه بزرگترین دریای دنیا دریای مدیترانه است و عمیق ترین نقطه ان به ۴۳۳۰متر میرسد

آیا می دانستیدکه فقط پشه ماده نیش می زند و از پروتین خون مکیده شده جهت تخم گذاری استفاده می کند

آیا می دانستیدکه به طور متوسط شما روزی ۵۰۰۰کلمه صحبت میکنید که۸۰% ان با خودتان است!
آیا می دانستیدکه هر چشم مگس دارای ۱۰ هزار عدسی است